Grup 5 | Betonaran

Moderatör
Aytekin Gezici
Ufuk Emin Akengin

Katılımcılar
Burak İbiş
Bükre Kesim
Dilara Yıldız
Elif Cansu Kayıkçı
Pınar Kalaycı

 

Reklamlar