Grup 4 | Yamacılar

Moderatör
Demet Mutman

Katılımcılar
Ayça Akıntürk
Aygül Çınar
Bora Can Aksoy
Begümnaz Özçelik
Nevzat Kuru

Reklamlar