Grup 1 | Accık Oturum

Moderatör
Cansu Cürgen
Avşar Gürpınar

Katılımcılar

Aybüke Ergü
Can Demirtaş
Çağlar Ercan
Çağlar Ongan
Münevver Şanlı

 

 

 

Reklamlar