2017 Yaz Okulu Ekibi

Koordinatör

      Ferhan Yalçın
1982 Osmaniye doğumlu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında “2005 Betonart Yaz Okulu” başta olmak üzere, 2006 “Osmaniye İli Merkez ve İlçeleri  Kültür Envanteri Yüzey Araştırması” gibi çeşitli çalışmalara katıldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl Doç.Dr. Hakkı Moltay ile birlikte Mimta Mimarlık tasarım ofisinde , bir buçuk yıl Bayrampaşa Forum A.V.M şantiyesinin dış kabuk ve çatı işlerinde çalıştı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda basılmış bildirilerinin yanı sıra Bilkent Kültür Girişimi’nin 2011 yılında “Sizin Ellerinizle Şekillensin, Kültür Ürünlerine Dönüşsün” sloganıyla düzenlediği yarışmada grafik dalında 2. lik ödülünü kazanmıştır.2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları programından “Değişen Toplum, Kültür, Gelenek Ve Sosyal Yapının Mekan Oluşumuna Etkisinin; Kadırga Semti Örneğinde İncelenmesi” başlıklı teziyle mezun olmuştur. 2010-2014 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2014-2015 yılları arasında New York Üniversitesi’nden(N.Y.U) “Modern Mimari 1990-2014” ve “New York; Mimari ve Değişen Yaşam Biçimleri” derslerini almak için bir yıl New York Şehrinde yaşamıştır. 2008-2014 yılları arasında “Betonart Yaz Okulu” moderatörlüğünü üstlenmiş,2014-2015 yıllarında aynı workshop’un yürütücülüğünü devralmıştır. 2015-2016 yılları arasında Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Küratörler

Pınar Gökbayrak
İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından, 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı, lisans eğitimi sırasında Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans çalışması ile Mimarlık Vakfı 2. Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi’nde yer aldı. 2003-2006 yılları arasında Arkitera Mimarlık Merkezi’nde yurtiçi ve yurtdışı proje yürütücülükleri yaptı. 2004-2012 yılları arasında Betonart mimarlık dergisinin editörlüğünü ve yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. 2007’den itibaren iki ortağı ile birlikte yürüttüğü PAB Mimarlık ile mimari üretimine devam ediyor. Çeşitli ulusal ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve uluslar arası mimarlık seçkilerine dahil oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yaptı. Mimari yayınlar için makaleler kaleme almaya ve çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir. Halen Özyeğin Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yapmaktadır. 2015 senesi Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün sahibidir.

Ali Eray
İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık lisans eğitimini, 2005 yılında ise Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. MArS Mimarlar, UN Studio, Tabanlıoğlu Mimarlık gibi yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli mimarlık ofislerindeki çalışmalarının ardından 2007’den itibaren iki ortağı ile birlikte yürüttüğü PAB Mimarlık ile mimari üretimine devam ediyor. Çeşitli ulusal ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve uluslar arası mimarlık seçkilerine dahil oldu, halen çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir. 2015 senesi Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün sahibidir.

 

Burçin Yıldırım
İstanbul’da doğdu. İstek Acıbadem Lisesi’nin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı, lisans eğitimi sırasında Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. 2007 yılında tamamladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’ndaki yüksek lisans eğitimi süresince çeşitli mimari ofislerde mesleki çalışmalarını sürdürdü. 2007’den itibaren iki ortağı ile birlikte yürüttüğü PAB Mimarlık ile mimari üretimine devam ediyor. Çeşitli ulusal ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve uluslar arası mimarlık seçkilerine dahil oldu, Osmangazi Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yaptı, halen çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir. 2015 senesi Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün sahibidir.

 

Moderatörler 

Demet Mutman
Demet Mutman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmasının ardından yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi, doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2005-2009 yılları arasında bölünmüş kentler, kentsel canlandırma konularında Almanya’da Stiftung Bauhaus Dessau’da araştırmacı olarak bulunan Mutman, ardından ise 2010 yılına dek Urban Age İstanbul konferansı kapsamında London School of Economics ve Deutsche Bank ortaklığı ile düzenlenen Urban Age Ödülünün İstanbul koordinasyonu için çalışmıştır. 2011-2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Mutman, akademik çalışmalarına 2016 Eylül’den beri Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde devam etmektedir.

   Cemal Çobanoğlu
Lisans eğitimini İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi İçmimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini IMIAD’da tamamladı. IMIAD kapsamında İ.T.Ü. ile birlikte, Finlandiya’da Lahti University of Applied Sciences’da, İskoçya’da Edinburgh College of Art’da eğitim aldı. Bu süreçte yüzyıl ortası mobilya tasarımı ve İskandinav tasarımı konulu tezini yazdı. Eğitim hayatı boyunca katıldığı kentsel tasarım, içmimarlık ve mobilya tasarımı yarışmalarında onun üzerinde ödül aldı.

Mezuniyeti sonrasında, içmimarlık ve tasarım ofislerinde çalışarak deneyim kazandı. 2014 senesinde Başak Bakkaloğlu ile birlikte “ABRA Design Studio”yu ve aynı adı taşıyan mobilya markası ABRA’yı kurdu. Stüdyo kapsamında pek çok farklı içmimarlık, mobilya ve mimarlık projesi tamamladı. ABRA koleksiyonunda yer alan mobilyalarla Designweek İstanbul, Maddenin Halleri, Design Spirit İstanbul gibi pek çok sergide ve fuarda, yerli ve yabancı bir çok yayında yer aldı. Türkiye’deki ve yurt dışındaki çeşitli markalar için mobilya ve aksesuar tasarımı ve üretim danışmanlığı yaptı.

Şimdiye kadar Home Art, Postkolik ve Arkitera’da köşe yazarlığı yapmış olan tasarımcı, yazarlık hayatına Arkitera’da yazdığı yazılar ile, tasarım hayatına da ABRA ile devam etmekte, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi’nde Basic Design, MEF Üniversitesi’nde de Furniture Design and History derslerini vermekte.

 Cansu Cürgen
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. 2011-2013 arasında KPM Kerem Piker Mimarlık ofisinde mimar olarak çalıştı. 2013 Bahar yarıyılında başladığı İTÜ Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans programını 2015 Güz döneminde Açık Olma Halleri: Tasarım Pratiklerinde Açık Kaynak Kültürü üzerine Bir Değerlendirme başlıklı tezi ile tamamladı. II. İstanbul Tasarım Bienali’ne sosyal medyanın tasarım alanlarına ilişkin söylem üretme potansiyelini dinamik Twitter manifestoları oluşturarak deneyen TWTRATE projesi ile katıldı. III. İstanbul Tasarım Bienali’ne Oyuncak Peyzajları // Toyscapes adlı analog etkileşimli yerleştirme projesi ile katıldı. Mimarlık bilgisi ve pratiğinin açık kaynak uygulamaları, gündelik hayat çalışmaları, tasarım ve mimarlıkta kuramsal çalışmalar, merak ve araştırma konularından bazılarıdır. İTÜ Mimari Tasarım Doktora Programı’nda doktora araştırmalarını sürdürmekte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 Avşar Gürpınar
Y. Doç. Dr. Avşar Gürpınar lisans öğrenimini İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde tamamladı. HfK Bremen’de Digital Media yüksek lisans programına katıldı. Tasarımda Kültürel Çalışmalar, Türkiye’de Endüstriyel Tasarım’ın Tarihi, Küreselleşme ve Tasarım üzerine çalıştı. Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım ve görsel iletişim konularında dersler verdi. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadir. Temel ​ tasarım ​e​ğitimi, ​g​örsel  ​t​emsil ​teknikleri, ​kentsel ve ​kültürel ​çalışmalar, tasarım ​ tarihi, ​k​üreselleşme ​etkisinde tasarım, ​m​obilya ve ​ulaştırma  ​tasarımı üzerine çalışmakta, teorik ve uygulamalı dersler vermektedir.


Hüseyin Furkan Balcı
İTÜ Mimari Tasarım programında doktora öğrencisi, İTÜ mimarlık bölümünde araştırma görevlisi. Tasarlama araçları ve tasarlama kültürü arasındaki ilişkiyle ilgileniyor.
Lisans öğrenimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, Yüksek Lisans Öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı.

 

Ufuk Emin Akengin
1992 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Lisans boyunca farklı STK’larda insan hakları alanında eğitmenlik ve aktivistlik yaptı. 2015’te iki arkadaşı ile birlikte kendin yap kültürü ve maker hareketinden ilham alarak kente yararlı projeler üretme hedefiyle Onaranlar Kulübü’nü kurdu. Şu sıralar kulübün genel koordinasyonu, proje ve atölyeleri ile ilgilenirken profesyonel iş hayatına bir teknoloji firmasında eğitim ve proje koordinatörü olarak devam ediyor. Özel ilgi alanı 3 boyutlu yazıcılar ile üretmeyi, etrafındakilere üretimi anlatmayı seviyor.

Aytekin Gezici
1991 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi süresince farklı STK’larda çalıştı. Şuan da profesyonel iş hayatına bir STK’da gençlik çalışanı olarak devam ederken aynı zamanda freelance fotoğrafçılık yapmakta. Onaranlar Kulübü ile beraber kendin yap kültürü, tasarım, yeni nesil üretim yöntemleri üzerine çalışmaya başladı, kulüpte proje koordinatörü olarak yer alıyor. Ufak atölyesinde kesip biçmeyi, üretmeyi seviyor. Boş zamanlarında farklı jonglörlük enstrümanlarını öğrenmeye çalışıyor.

Binat İletişim Danışmanlık Ekibi:


Bilge Erdem

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yandal programını da tamamlayarak 2016 yılında mezun oldu. Aynı sene, 2015 yazından beri çalışmalarına katkıda bulunduğu Binat İletişim ve Danışmanlık’ta çalışmaya başladı. Başlıca bi_özet ve Betonart platformlarında yaptığı editöryel faaliyetlerin yanı sıra, firmanın çeşitli projelerinde benzer nitelikte çalışmalar sürdürüyor.

Ilgın Yeşim Eldeş
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2012 yılından beri TAG Platform gönüllüsü olarak fiziksel çevre ve tasarım algısı üzerine çalışmalar yapıyor, 2014 yılından bu yana basılı ve dijital yayınların iletişim editörlüğü de dahil olmak üzere Binat İletişim ve Danışmanlık’ta çeşitli projelerde çalışıyor.

Neslihan İmamoğlu
2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarım programında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2012 yılından beri TAG Platform’da fiziksel çevre ve tasarım algısı üzerine çalışmalar yapıyor, 2013 yılından bu yana Betonart dergisinde editör olarak çalışıyor, VÇMD’nin yardımcı editörlüğünü yapıyor ve Binat İletişim ve Danışmanlık bünyesinde çeşitli projelerde görev alıyor.

 

 

 

Reklamlar